Codenger

Identyfikacja wizualna / logo

Sygnet loga oraz projekt wizytówek dla firmy Codenger.